Certifikáty a licencie

Zoznam zaškolených pracovníkov spoločnosti Mikostav s.r.o.

Licencia na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kont. systémov


Certifikát na aplikáciu zatepľovacích systémov MultiTherm

Licencia na zhotovenie vonkajších tepelnoiz. systémov MultiTherm


Realizované projekty

Kontakt

Mikostav - Banská Bystrica

Tulská 67
974 04 Banská Bystrica

Tel: 0917 450 500