ZATEPLENIE FASÁDY

Zateplením fasády sa zvýšia tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie na normatívne požiadavky, vhodným farebným riešením bytový dom nadobudne moderný vzhľad a predĺži sa jeho životnosť o niekoľko desiatok rokov.

Dôsledné zateplenie fasády je nevyhnutným prvkom pri požiadavkách na zníženie nákladov na vykurovanie. Najčastejšie využívaným spôsobom je zateplenie tzv. kontaktným systémom. Pri zatepení týmto systémom náklady na energie poklesnú o 20-30% a výrazne sa zmení tepelná pohoda v interiéroch budovy. V neposlednom rade zateplenie zvýši hodnotu budovy na trhu nehnuteľností.Firma Mikostav používa výhradne zatepľovací systém BASF v rôznych modifikáciách podľa vhodnosti konštrukcie a požiadaviek zákazníka.


Hydraulické vyregulovanie

Pre dosiahnutie maximálneho efektu zateplovacieho systému je potrebné urobiť niektoré nevyhnutné opatrenia - jedným z nich je aj hydraulické vyregulovanie. Tento krok by sme mohli nazvať aj cesta k spravodlivému plateniu za teplo. Komplexnézhodnotenie od zdroja tepla k domovým prípojkám cez jednotlivé stupačky až k radiátorom je nevyhnutné pre zistenie najoptimálnejšieho riešenia a využitia moderných regulačných prvkov.

NAŠE SLUŽBY

KONTAKT

Mikostav s.r.o.
Tulská 67
974 04 Banská Bystrica

Mobil: 0917 450 500
Email: mikostav@mikostav.sk

REALIZOVANÉ PROJEKTY


Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom