VÝMENA OKIEN

V bytových domoch starších generácií boli vo výstavbe najčastejšie aplikované drevené okenné konštrukcie so zdvojeným zasklením. V súčasnosti vykazujú veľké nedostatky, čoho dôsledkom sú nedostatočné tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti.

Existujú dve možnosti nápravy - obnova alebo úplná výmena konštrukcie. Prvým krokom je detailné po-súdenie drevenej hmoty rámu. V prípade zdravého dreva je možné odstrániť nedostatky vyplnením škár medzi okenným rámom a ostením polyuretánovou penou, dodatočným osadením tesniaceho profilu poprípade nalepením samolepiacej fólie na vnútorné sklo z vonkajšej strany. Pri napadnutí dreva škodcami alebo pri mechanickom poškodení je potrebné pristúpiť ku komplexnej výmene.

Najvýhodnejšie je realizovať výmenu, resp. opravu okien spolu so zateplením alebo tesne pred ním. Ideálne je riešiť detaily ostenia a oplechovania v súčinnosti s projektom zateplenia, aby sa počítalo aj s budúcou hrúbkou izolantu. Pri zachovaní komplexnosti pri výmene okien môžeme hovoriť až o 50% úsporách z tepelnoizolačného hľadiska. Firma Mikostav používa pri rekonštrukciách okná renomovaných slovenských výrobcov ktorí používajú kvalitné vstupné komponenty - plastový profil, okenné kovanie a izolačné sklo. Taktiež dbá na kvalitu osádzania - montáže - ktorá má veľký vplyv na výslednú funkčnosť okna.

NAŠE SLUŽBY

KONTAKT

Mikostav s.r.o.
Tulská 67
974 04 Banská Bystrica

Mobil: 0917 450 500
Email: mikostav@mikostav.sk

REALIZOVANÉ PROJEKTY


Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom