NAŠE SLUŽBY

Zateplenie fasády

viac informácii

Zateplením fasády sa zvýšia tepelnoizolačné vlastnosti budovy na normatívne požiadavky, podstatne sa zlepší interiérová tepelná pohoda, vhodným farebným riešením bytový dom nadobudne moderný vzhľad a predĺži sa jeho životnosť o niekoľko desiatok rokov. Je najviditeľnejším vonkajším prejavom reviozalizácie domu.

Výmena okien

viac informácii

Technický stav okien a balkónových dverí v drvivej väčšine starších bytových domov je absolútne nevyhovujúci - okná sú netesné, čo obyvatelia pociťujú z hľadiska tepelnoizolačného hlavne v chladnejších mesiacoch, z hľadiska akustického však po celý rok. Z prevádzkového hľadiska to nie je o nič lepšie - problémy s otváraním a následným zatváraním, nefunkčné výklopy a žalúzie sú sprievodným javom starých okien.

Sanácia balkónových konštrukcií je jednou zo nevyhnutných súčastí revitalizácie panelových domov. Stav balkónov hlavne pri starších domoch je mnohokrát alarmujúci, niekedy doslova ohrozujúci nielen samotných obyvateľov, ale aj okoloidúcich.

Interiéry

viac informácii

Rekonštrukcie a revitalizácie interiérových častí bytových domov mnohokrát nevyzerajú byť nevyhnutné - v súvislosti s rekonštrukciou ostatných súvisiacich prvkov, ako sú vchodové dvere, zvončekové, resp. kamerové systémy a výťahy je úprava spoločných interiérových priestorov vhodná a menej finančne nákladná, ako ich prípadná neskoršia oprava.

KONTAKT

Mikostav s.r.o.
Tulská 67
974 04 Banská Bystrica

Mobil: 0917 450 500
Email: mikostav@mikostav.sk

REALIZOVANÉ PROJEKTY


Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom