REVITALIZÁCIA  BYTOVÝCH DOMOV

Stav starších - ako panelových, tak tehlových - bytových domov na Slovensku je v drvivej väčšine nevyhovujúci, v niektorých prípadoch až alarmujúci, hlavne z fyzického hľadiska. Zastaranosť budovposudzujeme z morálneho a fyzického hľadiska. Morálna zastaranosť je ovplyvnená objektívnymi príčinami vyplývajúcimi z kvality stavebných konštrukcií, teórie ich tvorby, výberu stavebných materiálov, zmeny normatívnych požiadaviek, požiadaviek na štandard bývania a všeobecnú úroveň tvorby životného prostredia. Druhou stránkou je fyzický stav budov. Fyzická životnosť budov sa pohybuje od 80 do 100 rokov pri pravidelnej údržbe, výmene opotrebovaných konštrukcií a technických zariadení budov. Na dosiahnutie uvedenej životnosti je potrebné vykonať dva až tri krát súbor cyklických opráv. Pri zanedbaní prichádza k skráteniu životnosti na 80 až 65 rokov a opačne pri správnej obnove k predĺženiu až na 120 rokov.


Revitalizácia prebieha v niekoľkých na seba logicky nadväzujúcich krokoch:


  • zhromaždenie potrebnej dokumentácie
  • diagnostika technického stavu
  • šúdium technického stavu
  • určenie priorít modernizácie
  • návrh riešenia
  • analýza možných riešení
  • samotná realizácia


Firma Mikostav sa dlhodobo zaoberá komplexnou revitalizáciou bytových domov - od rekonštrukcií vstupných priestorov a výťahov, cez výmenu okien a zateplenie fasád až po opravy striech. Tiež pomáha bytovým spoločenstvám so zabezpečením financovania revitalizácií.

NAŠE SLUŽBY

KONTAKT

Mikostav s.r.o.
Tulská 67
974 04 Banská Bystrica

Mobil: 0917 450 500
Email: mikostav@mikostav.sk

REALIZOVANÉ PROJEKTY


Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom