REVITALIZÁCIA SPOLOČNÝCH PRIESTOROV BYTOVÝCH DOMOV

Pri celkovej revitalizácii bytového domu by sa nemala zanedbať ani obnova tzv. „spoločných priestorov“.

Táto zahŕňa obnovu prevažne vchodovej a chodbovej časti a schodísk. V spoločných priestoroch sa zvyčajne vymieňajú rokmi používania opotrebované vchodové dvere a okná, poštové schránky, dorozumievací systém, elektrický v r á t n i k a z a v á d z a s a elektronické otváranie dverí. Samozrejmosťou sú nové maľby, v prípade potreby nová podlaha a obnova schodiska vrátane zábradlia. Pri väčších bytovkách, kde sa nachádza aj výťah, vlastníci začínajú investovať aj do jeho modernizácie. Takáto obnova samozrejme zlepšuje užívateľský konfort obyvateľov, zvyšuje bezpečnosť a aj cenu bytov.

NAŠE SLUŽBY

KONTAKT

Mikostav s.r.o.
Tulská 67
974 04 Banská Bystrica

Mobil: 0917 450 500
Email: mikostav@mikostav.sk

REALIZOVANÉ PROJEKTY


Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom