REVITALIZÁCIA BYTOVÝCH DOMOV

Revitalizácia prebieha v niekoľkých na seba logicky nadväzujúcich krokoch:
  • zhromaždenie potrebnej dokumentácie
  • diagnostika technického stavu
  • štúdium technického stavu
  • určenie priorít modernizácie
  • návrh riešenia
  • analýza možných riešení
  • samotná realizácia

viac informácií

NAŠE SLUŽBY

Zaoberáme sa komplexnou revitalizáciou bytových domov od rekonštrukcii vstupných priestorov a výťahov, cez výmenu okien a zateplenie fasád až po opravy striech.


viac informácií

MIKOSTAV s.r.o.

Zameriavame sa najmä na potreby konkrétnych klientov, ktorý sa rozhodli zlepšiť kvalitu svojho bývania výstavbou, alebo rekonštrukciou rodinného domu. financovania revitalizácie.

Poskytujeme klientovi kompletné služby pri procese výstavby od stavebného povolenia, až po kolaudačné rozhodnutie.


KONTAKT:

Mikostav s.r.o.
Tulská 67
974 04 Banská Bystrica

Mobil: 0917 450 500
Email: mikostav@mikostav.skviac informácií

REALIZOVANÉ PROJEKTY


Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom