BALKÓNY

Sanácia balkónových konštrukcií je jednou zo základných súčastí revitalizácie panelových domov. Opravy sú často tiež potrebné na rodinných domoch a ďalších objektoch.

Balkónová konštrukcia by mala byť navrhnutá a zrealizovaná tak, aby pri požadovanej údržbe dosahovala životnosť ako ostatné časti fasády. V súčasnosti sme však svedkami skutočnosti, že prakticky všetky balkóny v hromadnej bytovej výstavbe majú poruchy. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce chyby patrí odpadávanie častí nášľapnej vrstvy, ďalej povrchovej úpravy spodných, najmä okrajových častí balkónov, poškodenie oplechovania odkvapov, zatekanie cez balkónové dvere, zatekanie v styku balkóna a obvodovej steny, vznik plesní v interiéri v oblasti osadenia balkónovej konštrukcie, či obnaženie a korózia oceľovej výstuže.

Pri odstraňovaní porúch je nevyhnutné urobiť podrobnú odbornú analýzu príčin ich vzniku a až následne po tomto posúdení sa dá spracovať návrh opravy.

Hlavnou príčinou problému býva voda zatekajúca do konštrukcie balkónu, ktorá spôsobuje koróziu nedostatočne krytých železobetónových prvkov. Nezanedbateľný vplyv majú tiež mráz a mechanické poškodenia. Defekty sa prejavujú odkrytou na povrchu skorodovanou výstužou a rozsiahlymi zónami poškodeného alebo chýbajúceho betónu v hĺbke niekoľko desiatok milimetrov. Pri sanácii balkónov je najdôležitejšie zabrániť ďalšiemu zatekaniu vody do konštrukcie. Po vyspravení a doplnení poškodených či chýbajúcich častí betónu sa vykoná vyspádovanie hydroizolácie, položenie novej dlažby a oprava zábradlia. Pri funkčnej izolácií je možné citlivo odstrániť starú dlažbu a nahradiť ju novou.Vo výnimočných prípadoch je možné novú dlažbu nalepiť na starú prostredníctvom špeciálneho spojovacieho mostíka. Pri nefunkčnej hydroizolácií, ale nezdegradovanom nosnom betóne je možné len odstrániť staré dlažby, nefunkčnú hydroizoláciu nahradiť novou a nalepiť nové dlažby

NAŠE SLUŽBY

KONTAKT

Mikostav s.r.o.
Tulská 67
974 04 Banská Bystrica

Mobil: 0917 450 500
Email: mikostav@mikostav.sk

REALIZOVANÉ PROJEKTY


Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom